Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Baumanna

Nazwa niemiecka:

Baumannshof

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Przedmieście

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Baumannshof "Dwór Baumanna" był małą ślepą uliczką odchodzącą od Fleischergasse (Rzeźnickiej) W starszych źródłach nie występuje, w spisach ulic do lat 30 zeszłego wieku, kiedy to zabudowanie przy niej stojące włączono do Rzeźnickiej pod przedwojennymi numerami domów 31 - 32.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 141
Danziger Einwohnerbuch 1937/38. T. 3, S. 54
Strona główna
Akademia Rzygaczy