Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Pasa¿ Fryderyka

Nazwa niemiecka:

Friedrichpassage

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

"Prywatna ulica przy ul. £±kowej wymieniana w ksiêgach adresowych od 1897 roku". Tyle pisze na ten temat W. Stephan. W ksiêgach adresowych jednak zostaje ona regularnie do 1938 roku wymieniana jako "Prywatna ulica przy ul. ¦luza 13". W Adressbuch 1942 ju¿ nie wystêpuje.

¬ród³a:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 167
Neues Adreßbuch für Danzig und Vororte 1902. T. 3, s.48
Neues Adreßbuch für Danzig und sämtliche städtische Vororte 1918. T. 3, s.70
Danziger Einwohnerbuch 1937/38. T. 3, s.120
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy