Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Szewski Dwór

Nazwa niemiecka:

Schusterhof

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

curia sutorum sive cerdonum w 1388 roku

Uwagi:

Schusterhof "Szewski Dwór" był ślepą uliczką odchodzącą od Vorstädtischer Graben (Podwala Przedmiejskiego). Wymienienie jej w 1388 roku pod nazwą "curia sutorum sive cerdonum" pozwala przypuszczać, że początkowo w Gdańsku szewcy i garbarze tworzyli wspólny cech.
Do 1385 roku jedna z tutejszych posesji należała do głównomiejskiego "Wapiennego Dworu".

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 148+152
Strona główna
Akademia Rzygaczy