Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Łabędzi Zaułek

Nazwa niemiecka:

Schwanengang

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Schwanengang "Łabędzi Zaułek" był mał± ¶lep± uliczk± odchodz±c± od dzisiejszej Ł±kowej między Królikarni± a ¦luz±. Nazwa uliczki była ostatni ¶ladem bogatej historii nazewnictwa ul. Ł±kowej, której zachodnia strona na tym odcinku nazywała się Schwanengasse "Łabędzia".
"Łabędzi Zaułek" został w 1864 roku zabudowany.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 179
Strona główna
Akademia Rzygaczy