Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Słowackiego

Nazwa niemiecka:

Hochstrieß/Brentauer Weg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Juliusza Słowackiego

Dzielnica:

Wrzeszcz/Brętowo

Inne nazwy:

Brentauer Chaussee do ok. 1910 roku
Brentauer Weg po ok. 1910 roku

Uwagi:

Ta prowadząca w kierunku Brętowa ulica nosiła jeszcze na mapach z 1908 roku nazwę Brentauer Chaussee "Szosa Brętowska", od 1912 roku zaś ją podzielono: wschodnią część, mniej więcej od dzisiejszych ulic Potokowej do Grunwadzkiej nazwano Hochstrieß (Górna Strzyża), zachodni zaś odcinek Brentauer Weg (ul. Brętowska).
Od 1945 roku patronuje jej Juliusz Słowacki.
Strona główna
Akademia Rzygaczy