Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Smoluchowskiego

Nazwa niemiecka:

Feldstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Mariana Smoluchowskiego

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojenna Feldstraße (ul. Polna) zosta³a po wojnie nazwana imieniem polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego.
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy