Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Sokola

Nazwa niemiecka:

Dornstraße/Ernststraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Sokola

Dzielnica:

Sianki/Stogi

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Dzisiejsz ul. Sokola powsta³a w 1945 roku z po³±czenia przedwojennych ulic Dornstraße (ul. Kolcowa) i Ernststraße (ul. Ernesta).
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy