Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Służebna

Nazwa niemiecka:

Dienergasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

Hintergasse do ok. 1570 roku

Uwagi:

Ulica była początkowo częścią Hintergasse (Za Murami) - ulicy biegnącej wzdłuż murów miejskich po ich wewnętrznej stronie. Po 1570 roku wyodrębnioną jej część (równoległą do ul. Ogarnej) nazwano od znajdujących się tutaj mieszkań urzędników miejskich Dienergasse "Służebników". W tamtach bowiem czasach urzędników miejskich nazywano Stadtdiener "służebnicy miejscy".
Po wojnie ulica istniała jeszcze przez kilka lat pod nazwę ul. Służebna, do ok. 1950 roku ukazuje się jeszcze na planach miasta. Ostatnie przedproża, które przetrwały wojnę zostały wiosną 2005 roku rozebrane.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 141
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy