Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Sandomierska

Nazwa niemiecka:

Boltengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Sandomierska

Dzielnica:

Orunia

Inne nazwy:

Boltengang
Boltenbleiche 18 wiek
Neuer Weg

Uwagi:

Dzisiejsza ul. Sandomierska składa się w zasadzie z trzech przedwojennych ulic. Już w XVIII wieku cała okolica „między Głównym Rowem, Groblą (dziś ul. Równa) i Rowem Gnilnym” zwana była Boltenbleiche (Bielnik Boltego). Na tych terenach niejaki Marten Bolte - ich właściciel – bielił płótna. W XIX wieku ulicę przebiegającą prawie dokładnie granicą między Chmielnikami Pelplińskimi i Oruńskimi (zwanymi wówczas łącznie Stadtgebiet), nazwano Boltengasse (na mapie kolor niebieski). Po zbudowaniu w poł. XIX wieku przecinających tę ulicę torów Ostbahn (Kolei Wschodniej), zbudowano przy niej także kilka domów z mieszkaniami dla pracowników kolei. Te domy tworzyły mały ślepy zaułek, biegnący równolegle do torów, w kierunku południowym. Zaułek ten nazwano Boltengang (Zaułek Boltego). Między 1902 i 1908 rokiem zaułek ten włączono do Boltengasse , nazwę Boltengang zaś przeniesiono na jej przedłużenie za torami kolei (na mapie kolor zielony), aż do skrzyżowania z ul. Równą.
Odcinek Sandomierskiej od Równej do Mostowej już pod koniec XIX wieku nosił nazwę Neuer Weg (Nowa Droga - na mapie kolor czerwony).
Po wojnie obie te ulice nosiły najpierw "odmienne" nazwy "Sandomierska I" i Sandomierska II". Uchwałą MRN z dna 29.10.1953 obie ulice połączono pod nazwą ul. Sandomierska.

Lokalizacja:


Sandomierska-Boltengasse-Neuer Weg na większej mapie obejrzeć

Źródła:

Muhl, J. Die Geschichte der Dörfer auf der Danziger Höhe", Danzig 1938, s. 41
Dziennik Bałtycki z dnia 30.10.1953
Strona główna
Akademia Rzygaczy