Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Seredyńskiego

Nazwa niemiecka:

Trojangasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Mariana Seredyńskiego

Dzielnica:

Długie Ogrody

Inne nazwy:

ul. Skotnicka 1945 - min. 1959 roku

Uwagi:

Od 1909 r. ulica nosiła imię urodzonego w Gdańsku pisarza Johannesa Trojana (1834 – 1914).
Po wojnie ulicę najpierw przemianowano na ul. Skotnicką, zaś po 1959 roku nazwa zmieniona na Mariana Seredyńskiego (1890-1959), upamiętnia polskiego pedagoga, dyrektora polskich szkół handlowych w Wolnym Mieście, które działały właśnie przy tej ulicy.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 178
Strona główna
Akademia Rzygaczy