Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Słodowników

Nazwa niemiecka:

Melzergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Słodowników

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

versus valvam (1382)
nach dem Fischer Thor (1633)
vor dem Fischertor (XVII w.)

Uwagi:

Nazwa ulicy pochodzi od znajdującej się przy niej przynajmniej od 1382 r. słodowni. Początkowo nazywano ją równie versus valvam ('przy furcie'), później zaś, od 1633 r., 'nach dem Fischertor' ('przed Bramą Rybacką'). Już w XVII w. pojawia się używana później konsekwentnie nazwa Mälzergasse (Słodowników). Starsza nazwa używana była równolegle z ostateczną przynajmniej do 1800 r.
Południowa cześć ulicy, pomiędzy bramą (dzisiaj nazywaną Żabią, w przeszłości m.in. 'Fischertor' (Brama Rybacka) a Podwalem Przedmiejskim, nazywana była w XVII w. 'vor dem Fischertor' ('przed Bramą Rybacką').

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 124
Strona główna
Akademia Rzygaczy