Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Stągiewna

Nazwa niemiecka:

Milchkannengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Stągiewna

Dzielnica:

Wyspa Spichrzów

Inne nazwy:

usque cloacam (1361)
agger sicut vitur ad privatam (1378)
via versus insulam (1385)
Yodengasse (1440)
Hopfengasse (do XVII w.)
Lange Reihe (1805)

Uwagi:

Nazwy 'usque cloacam' i 'agger sicut vitur ad privatam' odnoszą się do Nowej Motławy, nazywanej w XIV w. 'Cloaca', albo 'Privata'. Wyspa w nazwie 'via versus insulam' to Żuławy.
Nazwy Yodengasse ('Żydowska') i Hopfengasse ('Chmielna') znajdujemy później na mapach jako nazwy sąsiadujących ze Stągiewną ulic.
Od 1643 r. ulica była coraz cześciej nazywana na całej swej długości Milchkannengasse ('Ulica Mlecznych Stągwi') lub Lange Reihe ('Długi Szereg'). W XIX w. utrwaliła się pierwsza z tych nazw, pochodząca od bramy zamykającej ulicę od strony Nowej Motławy już w XIV w., zwanej Milchkanne ('Mleczna Stągiew').

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 159
Strona główna
Akademia Rzygaczy