Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Stara Stocznia

Nazwa niemiecka:

Brabank

Dzisiejsza nazwa:

ul. Stara Stocznia

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Wyraz 'Brabank' nie ma nic wspólnego z niderlandzką prowincją o nazwie Brabancja. Oznacza płaskie nabrzeże, na które wciągane są statki w celach remontowych. Najstarszy gdański wilkierz nazywa to miejsce 'Bragebank' i przewiduje karę za wyciąganie statków na ląd w innych miejscach. Skrócona forma 'Brabank' - funkcjonowała do 1945 r. na oznaczenie dawnego miejsca remontów statków. Polska nazwa powojenna w pewien, ale dość odległy sposób nawiązuje więc do oryginalnego znaczenia nazwy ulicy.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 85
Strona główna
Akademia Rzygaczy