Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Bitwy pod Płowcami

Nazwa niemiecka:

Glettkauerstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Bitwy pod Płowcami/ul. Jelitkowska

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przd wojną Glettkauerstraße (ulica Jetkowska) tak się zwała gdyż prowadziła z Sopotu do Jelitkowa. Po wojnie, w nieznanym mi bliżej roku ulicę podzielono, północno - zachodnią część przemianowując na ulicę Bitwy pod Płowcami. Południowo - wschodnia część i dziś zwie się ul. Jelitkowską.

Źródła:

Strona główna
Akademia Rzygaczy