Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Dworcowa

Nazwa niemiecka:

Bahnhofstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Romana Dmowskiego

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Schlageterstraße od 24 maja 1933 roku
ul. Norberta Barlickiego 1946
ul. Juliana Marchlewskiego 1946 - 1993

Uwagi:

Ulica ta, prowadząca do dworca we Wrzeszczu, nazywała się początkowo całkiem naturalnie Bahnhofstraße, czyli ulicą Dworcową. Poczynając od 24 maja 1933 roku zaczęła się groteskowa wręcz seria zmian jej nazwań. Na początek patronem jej został Albert Leo Schlageter (1894 – 1923), ikona niemieckich faszystów i jeden z „dyżurnych“ patronów ulic. Po wojnie, w 1945 roku, powrócono niejako do pierwotnej nazwy i ulica była znów Dworcową. Jednakże już w roku 1946 ulica dla równowagi niejako nazwana została imieniem polskiego socjaldemokraty Norberta Barlickiego. Po niewielu już jednak latach wydał się czerwonym władzom być nie dość czerwonym, więc ulicę przechrzczono na Juliana Marchlewskiego. Taka nazwa się rzecz jasna po upadku komunizmu ostać nie mogła – nadano jej imię polskiego nacjonalisty i antysemity Romana Dmowskiego.

Ciekawe kiedy trzeba będzie niniejszy artykuł uzupełnić...

Źródła:

Danziger Staatsanzeiger nr. 55 z 1933 roku
Strona główna
Akademia Rzygaczy