Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Długa Grobla

Nazwa niemiecka:

Langgarter Wall

Dzisiejsza nazwa:

Długa Grobla

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

Am Wall do 1854 roku
Długi Wał 1945 - 1946

Uwagi:

Tą, za bastionami i wałami przebiegającą drogę, zwano pierwotnie po prostu Am Wall (Przy Wale). Dopiero od 1854 roku pojawia się określenie Langgarter Wall (Długoogrodowy Wał).
Na jednym z powojennych planów Gdańska z 1945 roku zachodnia część ulicy nosi nazwę Długi Wał , wschodnia natomiast Długa Grobla. Na planie z 1946 roku ta druga nazwa obejmuje już całą ulicę.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s 171
Strona główna
Akademia Rzygaczy