Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Długie Ogrody

Nazwa niemiecka:

Langgarten

Dzisiejsza nazwa:

ul. Długie Ogrody

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

horti sicut itur versus insulam 1385
versus sanctam Barbaram 1430
over de Koggenbrücke 1454
Langegarten od 1567 roku
ul. Elbląska 1946 - 2000

Uwagi:

Nazwa pochodzi od znajdujących się tutaj ogrodów warzywnych mających formę długich wąskich spłachetków, stykających się jedną z wąskich stron z ulicą. Najstarsza wzmianka o tej okolicy pochodzi z 1361 roku, gdy to się pisze o "ogrodzie po drugiej stronie Privety" (Nowa Motława). Już w 1385 roku mowa jest o "ogrodach przy drodze na Żuławy". Po zbudowaniu kościoła św. Barbary nazywano tą ulicę od 1430 roku "koło św. Barbary", by w 16 wieku ją uważać za przedłużenie mostu Kogi. Okresowo używano też kombinacji obu tych ostatnich nazw, zwąc ją "za mostem Kogi, koło św. Barbary". Od 1567 roku po dziś dzień używa się już regularnie określenia "Langegarten" czy też Długie Ogrody. Jedynie w okresie 1945 - 2000 ulica wchodziła w skład ul. Elbląskiej.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s 171
Strona główna
Akademia Rzygaczy