Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Dworska

Nazwa niemiecka:

Weißhöfer Straße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Dworska

Dzielnica:

Brze¼no

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

¬ród³a:

Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy