Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Drzymały

Nazwa niemiecka:

Bülowstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Michała Drzymały

Dzielnica:

Oliwa

Inne nazwy:

Schönstraße część ulicy po 1937 roku

Uwagi:

Pierwotnie dzisiejsze ulice Drzymały i Kręckiego tworzyły jedną ulicę, której patronem był pruski generał doby wojen napoleońskich, hrabia Fryderyk Wilhelm Bülow von Dennewitz (1755 - 1816). Jeszcze przed 1937 rokiem część ulicy wydzielono i nazwano imieniem pruskiego ministra stanu i nadprezydenta Prus von Schöna (1773 – 1856).

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 82
Strona główna
Akademia Rzygaczy