Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Dolna Brama

Nazwa niemiecka:

Am Leeger Tor

Dzisiejsza nazwa:

Dolna Brama

Dzielnica:

Inne nazwy:

Vor dem Neuen Tor (XVIII w.)
Am Leegen Tor (ok. 1800)

Uwagi:

Obie nazwy alternatywne stosowane były na oznaczenie całej okolicy, obejmującej późniejsze:
Holzschneidergasse (nieisteniejąca)
Mottlaugasse (Dolna Brama)
Wallplatz (Plac Wałowy)
An der Steinschleuse (Grodza Kamienna)
Am Leeger Tor (Dolna Brama)
Nazwę zaczęto używać na określenie samej ulicy ok. 1854. Po wojnie ulica Am Leeger Tor i Mottlaugasse zostały połączone w jedną pod wspólną nazwą Dolna Brama.

Dawne zdjęcia:

Współczesne zdjęcia:

ródła:

Strona główna
Akademia Rzygaczy