Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Dominikański, Plac

Nazwa niemiecka:

Dominikanerplatz

Dzisiejsza nazwa:

Plac Dominikański

Dzielnica:

Śródmieście/Główne Miasto

Inne nazwy:

Uwagi:

Plac ten to miejsce gdzie od 1227 r. znajdował się klasztor Dominikanów. Istniał do czasów oblężenia z 1813 kiedy spłonął uprzednio zamieniony w szpital polowy. Plac splantowano i służył on do 1881 r. jaki als plac do musztry. W latach 1894-96 zbudowano na nim Halę Targową.

Dawne zdjęcia:

Współczesne zdjęcia:

ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 91
Strona główna
Akademia Rzygaczy