Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Głowackiego

Nazwa niemiecka:

Lessingstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Bartosza Głowackiego

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojennym patronem ulicy był niemiecki pisarz Gotthold Ephraim Lessing. Powojennym za¶ kosynier Wojciech Bartos Głowacki.

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 29
Strona główna
Akademia Rzygaczy