Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Górka

Nazwa niemiecka:

Kaninchenberg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Górka

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

Sandgrube do 1854
Pfaffengasse 1713

Uwagi:

Do 1864 roku całą okolicę obejmowała wspólna nazwa Sandgrube (Żwirownia). Dopiero z biegiem czasu wyodrębniały się z niej ulice z własnymi nazwami. Naszą ulicę wymieniono po raz pierwszy w 1684 roku, jeszcze bez nazwy, jako "Odchodzącą od głównej ulicy". Wymieniona w 1713 roku ulica Pfaffengasse (Księża) jest prawdopodobnie identyczna z naszą ulicą. Od 1854 zwana ona jest już Kaninchenberg. Nazwa Górka tłumaczy tylko drugi człon tej nazwy (-berg). Poprawne tłumaczenie powinno brzmieć Królikarnia.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 184f
Strona główna
Akademia Rzygaczy