Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Garbary

Nazwa niemiecka:

Große Gerbergasse

Dzisiejsza nazwa:

Garbary

Dzielnica:

¦ródmie¶cie/Główne Miasto

Inne nazwy:

platea cerdonum 1357

Uwagi:

Od 1357 r. przebieg ulicy nie zmieniał się. W końcu XVIII w. dodano do nazwy wyraz "Grosse" w celu odróżnienia od Kleine Gerbergasse (Podgarbary).

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 97
Strona główna
Akademia Rzygaczy