Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Gnilna

Nazwa niemiecka:

Dzisiejsza nazwa:

Gnilna

Dzielnica:

Śródmieście/Stare Miasto

Inne nazwy:

der fule Graben 1449
Kalkgasse 1581
Niedergasse 1624
Schwarze Kreuze 1581 i 1624
Kassubischer Markt XVIII w.

Uwagi:

Fosa, od której ulica wzięła nazwę, istniała jeszcze w 1800 r. - początkowo była połączona z Kanałem Raduni i stanowiła najstarszą miejską fosę Starego Miasta. W najdawniejszych czasach również Samtgasse (Aksamitna) uważana była za część Faulgraben (Gnilnej). Jak to było w zwyczaju przez długi czas obie strony ulicy rozdzielone kanałem miały różne nazwy. I tak po stronie nowożytnych wałów miejskich nazywana była Kalkgasse (Wapienna), po stronie Miasta zaś Niedergasse (Niska). Przeciwna strona ulucy nazywana była w obu przypadkach Schwarze Kreuze (Czarne Krzyże) i sięgała aż po późniejszy Kaschubischer Markt (Rynek Kaszubski). W II poł. XVIII w. cała ulica zaliczana była do Kaszubskiego Rynku. Od roku 1800 pojawia się nazwa Faulgraben obejmująca ulicę odpowiadającą dzisiejszej ulicy Gnilnej.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 53 i 73
Strona główna
Akademia Rzygaczy