Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Grodzka

Nazwa niemiecka:

Burgstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Grodzka

Dzielnica:

Środmieście/Zamczysko

Inne nazwy:

Schlosstraße (do 1648)

Uwagi:

To przedłużenie Podwala Staromiejskiego jeszcze na planie zabudowy obszaru po zamku krzyżackim nazywana jest Schlosstrasse (Zamkowa). Dopiero w ciągu XVII w. zaczęto używać nazwy "Burgstrasse" - która po polsku również znaczylaby tyle co "Zamkowa". Po wojnie, w ramach polonizacji miejskiej topografii nazwę nawiązującą do znienawidzonej niemczyzny, zmieniono na odwołującą się do rzekomego słowiańskiego grodu.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 46 i 75
Strona główna
Akademia Rzygaczy