Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Jana z Kolna

Nazwa niemiecka:

Schichaugasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Jana z Kolna

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

Kuhgasse w 17 wieku
Hinter dem Pockenhaus w 17 wieku
Hinter dem Lazarett od 17 wieku do 1899 roku

Uwagi:

Początkowo ulica ta była przedłużeniem Nowego Wału (dziś ul. Łagiewniki), łączącego Stare Miasto z Młodym Miastem. W 17 wieku ze względu na wypas bydła na okolicznych łąkach nazywana Kuhgasse (ul. Krowia). Ponieważ przebiegała na zapleczu Domu Zarazy zwano ją też Hinter dem Pockenhaus. Po reorganizacji gdańskiego szpitalnictwa i połączeniu Domu Zarazy z Szpitalem, nazywano ulicę Za Szpitalem. Ta nazwa przetrwała do 1899 roku, kiedy to jej patronem został Ferdinand Gottlob Schichau.
Po wojnie jej patronem został Jan z Kolna.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 189
Strona główna
Akademia Rzygaczy