Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Jaskółcza

Nazwa niemiecka:

Große Schwalbengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Jaskółcza

Dzielnica:

Śródmieście/Dolne Miasto

Inne nazwy:

Zieskengasse (ok. 1650)
Schwalbengasse (ok. 1650)

Uwagi:

Ulica była pierwotnie rozdzielona biegnącym jej środkiem kanałem. Jej zachodnia strona nazywała się Schwalbengasse (Jaskółcza), przeciwna strona Zieskengasse. Od 1763 cała ulica nazywana byla Grosse Schwalbengasse "Większa Jaskółcza", w odróżnieniu od założonej w XVIII w. Kleine Schwalbengasse "Małej Jaskółczej" - dzisiejszej Szczyglej.
Wyżej wymienione określenie Zieskengasse tłumaczy W.Stephan jako pochodzące od słowa "Zeisig" czyli czyżyk. Autor nie uwzględnia istnienia w gwarze gdańskiej pojęcia "ziesken-" używanego jako przedrostka przed nazwą przedmiotu lub produktu i służącego do pogardliwego określenia jego bardzo marnej jakości. I tak dla przykładu salcesony i kiełbasy podrobowe określano wspólnym mianem "Zieskenwurst". Z tego powodu poprawne tłumaczenie nazwy Zieskengasse powinno brzmieć "Marna" lub "Kiepska".

Lokalizacja:


Jaskółcza-Große Schwalbengasse obejrzeć na większej mapie

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 176
Strona główna
Akademia Rzygaczy