Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Nowolipie

Nazwa niemiecka:

Dreilindener Weg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Nowolipie

Dzielnica:

Emaus

Inne nazwy:

Uwagi:

Przedwojenn± ulicę Dreilindener Weg (ul. Trójlipowa) po wojnie podzielono i utworzono z nich dwie: ul. Nowolipie i ul. Trzy Lipy.
Strona główna
Akademia Rzygaczy