Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Nowowiejskiego

Nazwa niemiecka:

Seydlitzweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Feliksa Nowowiejskiego

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

ul. Roty 1945 - 1947

Uwagi:

Przedwojennym patronem ulicy był Friedrich Wilhelm von Seydlitz.
Po wojnie ulica nosiła początkowo nazwę ul. Roty. Już w 1947 występuje pod używaną do dzić nazwą ul. Feliksa Nowowiejskiego. Wymieniona na jednej z map w 1964 roku nazwa ul. Nowowiejska wydaje się być pomyłką.

Źródła:

M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy