Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Narutowicza

Nazwa niemiecka:

Goßlerallee

Dzisiejsza nazwa:

ul. Gabriela Narutowicza

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Włodzimierza Majakowskiego (do 1990 r.)

Uwagi:

Niemiecka nazwa nawiązuje do osoby pruskiego ministra Gustava von Goßlera, w latach 1891-1902 nadprezydenta prowincji Prusy Zachodnie.
Nazwa z lat powojennych przypomina radzieckiego poetę Włodzimierza Majakowskiego (1893-1930).
Obecna nazwa nadana została na pamiątkę pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza (1865-1922)

Dawne zdjęcia:

gosslerallee.jpg

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 125
Strona główna
Akademia Rzygaczy