Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Ogrodowa

Nazwa niemiecka:

Fischerstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ogrodowa

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

Gartenstraße od ok. 1937 roku

Uwagi:

Pierwotna Fischerstraße (ul. Rybacka) została przed 1937 rokiem przemianowana na Gartenstraße (ul. Ogrodowa), ponieważ zamieszkujących ją początkowo rybaków, wyparły ogrodnictwa.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 19
Strona główna
Akademia Rzygaczy