Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Orzeszkowej

Nazwa niemiecka:

Opitzstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Elizy Orzeszkowej

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Bergstraße przed 1918 rokiem

Uwagi:

Pierwotnie ulica zwa³a sie Bergstraße ('Górska'), gdy¿ prowadi³a od Wielkiej Aleji stromo pod górê. Miêdzy rokiem 1902 a 1918 przemianowano j± na Opitzstraße dla uczczenia zmar³ego w 1639 roku w Gdañsku poety Martina Opitza.

¬ród³a:

Neues Adreßbuch für Danzig und Vororte 1902. Cz. 3, s.232
Neues Adreßbuch für Danzig und sämtliche städtische Vororte 1918. Cz. 3, s.185n
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy