Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Olejarna

Nazwa niemiecka:

Große Ölmühlengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Olejarna

Dzielnica:

Osiek

Inne nazwy:

Tymmenitzengasse (do ok. 1500)
Kerewedergasse (1511 do 1624)
Olejarnia (błędna)

Uwagi:

Najstarsza nazwa ulicy nawiązywała do istniejącego w tym miejscu więzienia miejskiego Starego Miasta - "Tymmenitz" to kalka fonetyczna "ciemnicy" - co nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę zamieszkiwanie Osieku przez ludność etnicznie słowiańską. Określenia tego używano w Gdańsku przynajmniej do 1707 roku. Późniejsza nazwa - Kerewedergasse - we współczesnej niemczyźnie brzmiałoby to "Kehrwiedergasse" (Ulica Wróć) - wskazywałaby na to, że ulica w tym okresie musiała być ślepa.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 67

J.Samp, Miasto magicznych przestrzeni, Gdańsk 2003, s. 183-185

Verordnung des Nehring und Scharpauschen Amptes (...) wobey zugleich besondere Puncta und Articul 
 zu Stiftung guter Ordnung im gemeinen Leben und Wandel anectiret werden. Danzig 1707
Strona główna
Akademia Rzygaczy