Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Osiek

Nazwa niemiecka:

Hakelwerk

Dzisiejsza nazwa:

ul. Osiek

Dzielnica:

Stare Miasto/Osiek

Inne nazwy:

Fieffingergasse

Uwagi:

Nazwa Hakelwerk oznaczała pas ociosanych krzaków, służący jako prymitywna forma umocnień osady - odpowiada zatem polskiemu wyrazowi osiek. Ów osiek otaczał przylegającą do grodu książąt pomorskich osadę. Osada pozostawała odrębna również w czasach krzyżackich - włączona została wraz z terenem po zburzonym zamku do Głównego Miasta dopiero w roku 1454. Jednakże jeszcze w XVI w. na rogu ulicy Hakelwerk i Nethlergasse (Igielnickiej) znajdował się stary ratusz osady, nazywany "polskim ratuszem".
Jeszcze w 1608 r. cała okolica pomiędzy ulicami Hinter Adlers Brauhaus (Czopową) a An der Schneidemühle (Tartaczną) nazywana była Hakelwerk. W roku 1624 ciąg ulic od Hakelwerk do Am Spendhaus (Sierocej) zaliczany był do „Vergessene Gassen“ (Zapomniane Ulice).
J. Hevelke wymienia w swojej kronice rodzinnej tą ulicę także pod nazwą "Fieffingergasse". Jest to zniekształcona forma od "Fünffingergasse" czyli "ulica Pięciu Palców", pochodąca od pięciu ulic odchodzących od Osieka.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 55 n
Hevelke, J. Gert Hevelke und seine Nachfahren. Geschichte der Familie Hevelke - Hewelcke und des Astronomen Johannes Hevelius 1427 - 1927. Danzig 1927, S. 27
Strona główna
Akademia Rzygaczy