Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Partyzantów

Nazwa niemiecka:

Mirchauer Weg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Partyzantów

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Strona główna
Akademia Rzygaczy