Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Politechniczna

Nazwa niemiecka:

Hochschulweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Politechniczna

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Strona główna
Akademia Rzygaczy