Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Przechodnia

Nazwa niemiecka:

Sterngang

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Szydlice/Siedlce

Inne nazwy:

Uwagi:

Pochodzenie przedwojennej nazwy Sterngang 'Zaułek Gwiazdy' nie jest znane. Po wojnie ulica istniała jeszcze przez jaki¶ czas pod nazw± ul. Przechodnia, by w nieznanym roku znikn±ć z map.

¬ródła:

M. Granke i M. KuĽniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy