Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Przebieg

Nazwa niemiecka:

Wallgang

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

Wellengang do 1907 roku
Przebieg 1945 - ???

Uwagi:

Początkowo bezimienna uliczka na północny - zachód od bastionów Biskupiej Góry. W późniejszych czasach zaliczana do przebiegającego po sąsiedzku Wellengang (Przybojna). W 1907 roku z niego wyodrębniony pod nazwą Wallgang "Zaułek Wałowy".
Po wojnie przez krótki czas istniała jeszcze pod stanowiącą raczej nieudane tłumaczenie nazwą Przebieg.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 191
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy