Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Pachołów

Nazwa niemiecka:

Büttelgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Pachołów

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

Kleine Tobiasgasse (do 1896)

Uwagi:

Część Büttelgasse (Pachołów), która była właściwie przedłużeniem Tobiasgasse (Tobiasza) była nazywana do roku 1896 "Kleine Tobiasgasse". W miejscu połączenia Büttelgasse z Häkergasse (Straganiarską) (Büttelgasse w swoim oryginalnym przebiegu zakręcała pod kątem prostym na południe i łączyła się z dzisiejszą ul. Straganiarską) istniała od 1484 r. tzw. Neue Büttelei, co trzeba przetłumaczyć jako "Nowy Dwór Pachołów", czyli siedziba miejskich pracowników sanitarno-porządkowych. Tam więc mieścił warsztat pracy miejskiego hycla i pracownika zbierającego padlinę.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 89f
Strona główna
Akademia Rzygaczy