Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Pańska

Nazwa niemiecka:

Junkergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Pańska

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

twergasse versus monachos (1352 i 1354)
arta platea quod itur ad monachos (1415)
Kageltympe (1416)
Kagelzippel połowa XV wieku

Uwagi:

Dwie pierwsze nazwy odnoszą się do położenia ulicy przy Klasztorze Dominikanów. Późniejsze określenie "Kageltympe" i jego późniejsze brzmienie "Kagelzippel" - oznaczają "kaptur" - co łączyło się z tym, że ulica była ślepa - kończyła się miejskim murem. Od 1443 r. pojawia się nazwa Junkergasse (Pańska), używana równolegle z Kagelzippel aż do początku XIX w. (przy czym nazwa Kagelzippel stosowana była w odniesieniu do końcowego odcinka ulicy). Wówczas całą ulicę zaczęto nazywać Junkergasse.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 110 n
Strona główna
Akademia Rzygaczy