Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Piramowicza

Nazwa niemiecka:

Krusestraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Grzegorza Piramowicza

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Nazwana przed wojną imieniem Karla Kruse, w latach 1876-1900 pruskiego prowincjalnego kuratora oświaty w Gdańsku. Po wojnie utrzymano tę tendencję, nazywają ulicę imieniem Grzegorza Piramowicza (1735-1801) - polskiego reformatora szkolnictwa okresu Oświecenia.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 235
Strona główna
Akademia Rzygaczy