Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Pocztowa

Nazwa niemiecka:

Postgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Pocztowa

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

Kevelergasse (1415)
Kefelergasse (1522)
Pluczengasse (1522)
Plautzengasse (do 1876)

Uwagi:

Obie najstarsze nazwy ulicy pochodzą od dolnoniemieckiego wyrazu 'keveler' oznaczającego tyle co 'kłótnik', co zdaje się wskazywać kłótliwość, jako cechę wyróżniającą mieszkańców tego miejca. Późniejsza - Plautzengasse pochodzi zdaniem W.Stephana od prowadzonego w tym miejscu handlu podrobami (a więc pochodzić ma od polskiego słowa 'płuca'). Stephan twierdzi, że ten profil działalności handlowej łączył się nieodzownie z cechą, którą opisuje druga z nazw ulicy.
Jednakże godnym rozważenia jest fakt występowania wyrazu 'Plautze' w potocznym użyciu wśród Gdańszczan i to co w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze więc słowem tym określano wydatny brzuch - dzisiaj nazywa się to "mięsień piwny", drugie znaczenie odpowiada polskim wyrazom 'banda' (w znaczeniu nieformalnej grupy), 'klan', czy 'sitwa'. Na widok niezbyt wyczekiwanego znajomego podążającego w gości z całą rodziną mówiło się: 'Oh Gott! Der und seine Plautze!' ('O Boże. On i jego banda!'). Tak więc obie nazwy wskazywać mogłyby na okolicę, w której zamieszkiwała wyjątkowo kłótliwa banda.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 128
Strona główna
Akademia Rzygaczy