Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Pod Zrębem

Nazwa niemiecka:

Am Trumpfturm

Dzisiejsza nazwa:

ul. Pod Zrębem

Dzielnica:

Przedmieście

Inne nazwy:

Vor dem Neuen Tor (XVIII w.)
Am Leegen Tor (ok. 1800)

Uwagi:

Obie nazwy alternatywne używane były początkowo na oznaczenie całej okolicy obejmującej późniejsze ulice:
Holzschneidergasse
Mottlaugasse (Dolna Brama)
Wallplatz (Plac Wałowy)
An der Steinschleuse (Kamienna Grodza)
Am Leeger Tor (Dolna Brama)
Nazwa Am Trumpfturm (Przy Wieży Atutowej) pojawia się dopiero w 1920 r. od razu obejmując obszar odpowiadający dzisiejszej ul. Pod Zrębem.
Dodać trzeba, że spolszczenie nazwy 'Trumpfturm' (Wieża Atutowa) jako 'Baszta pod Zrębem' jest przykładem licznych przedziwnych konstrukcji rugujących z topografii Miasta autentyczne nazwy na rzecz wymysłów ludzi bardzo słabo orientujących się w gdańskiej historii i mających dla niej bardzo mało szacunku.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 143
Strona główna
Akademia Rzygaczy