Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Podkramarska

Nazwa niemiecka:

Kleine Krämergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Podkramarska

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

twergasse ante dotem (1357)
parva platea institorum (1377/78)

Uwagi:

Obie nazwy alternatywne były używane przynajmniej do 1415 r. Później weszła w stałe użycie nazwa Kleine Krämergasse (Mała Kramarska).

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 118
Strona główna
Akademia Rzygaczy