Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Podleśna

Nazwa niemiecka:

Kronprinzenweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Podleśna

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Prinzenweg (przed 1937)

Uwagi:

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 232
Strona główna
Akademia Rzygaczy