Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Podmłyńska

Nazwa niemiecka:

Kleine Mühlengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Podmłyńska

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

Grosses Priesterhaus (XVI w.)
Kleines Priesterhaus (XVI w.)
Am Kriesel (koniec XVIII w.)

Uwagi:

W księgach gruntowych z XVI i XVII w. konsekwentnie nazywana była Kleine Mühlengasse ('Mała Młyńska'). Z tej reguły wył±czano odcinek wzdłuż posesji Nr 4, który nazywany była w XVI w. Kleines Priesterhaus ('Mały Dom Kaznodziejów'), oraz wzdłuż posesji Nr 5, który nazywano Grosses Priesterhaus ('Duży Dom Kaznodziejów'). Dalsze posesje nazywane były w końcu XVIII w. Am Kriesel. Co oznaczać miałaby ta nazwa nie udało się ustalić.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 65
Strona główna
Akademia Rzygaczy