Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Podzamcze

Nazwa niemiecka:

Burggrafenstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Podzamcze

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

platea anonymae (1624)
Rittergasse (1624)

Uwagi:

W roku 1624 ulica ta, wraz z częścią ungferngasseJ (Panieńskiej) i Kleine Bäckergasse (Małej Piekarskiej - n.e) nosiła nazwę Rittergasse (Rycerska). Prawdopodobnie już w XVII w., a z całą pewnością od roku 1763 nazywana była Burggrabengasse (Zamkowa Fosa). W latach 1796-1806 zaliczano do niej również późniejszą Katharinenkirchensteig. Od 1817 r. przebieg i zasięg ulicy ustalono ostatecznie, a jej nazwa przybrała formę Burggrafenstrasse (Burgrabiów). Była ona jedną z niewielu ulic w Gdańsku, zawierających w nazwie określenie "Straße" zamiast zwyczajowego "Gasse"
Po wojnie nie wiedzieć czemu nazwano ją Podzamcze.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 50
Strona główna
Akademia Rzygaczy