Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Profesorska

Nazwa niemiecka:

Professorgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Profesorska

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

kleyne Gasse hynder unserer prevener huser (1449)
twergasse do unse prevener ynne wonen (1449)
Probenergasse (1515)
Prüfenergasse (do 1700)

Uwagi:

Dzisiejsza ulica Profesorska obejmuje przedwojenne ulice Profesorgasse i Kleine Nonnengasse ('Mała Mniszek').

Professorgasse była do roku 1653 jedynie odgałęzieniem nieistniejącej ulicy Kagelzippel ('Czubek Kaptura'). Tam mieszkali tzw. "Patres von St. Brigitten", tj. męscy, świeccy członkowie zgromadzenia św. Brygidy. Nazwa ulicy pochodziła od ślubu zwanego 'professio', dla którego owych świeckich członków zgromadzenia zwano 'profesami'. Nazwa Profesorgasse i jej polski odpowiednik są wynikiem swoistego nieporozumienia.

Kleine Nonnengasse ('Mała Mniszek') pojawia się po raz pierwszy w roku 1449 jako miejsce zamieszakania osób zwanych „Prevener“ - czyli dożywotnio pozostających na utrzymaniu klasztoru. W roku 1515 pojawia się nazwa Probenergasse - która wywodzi się właśnie od owych 'rencistów'. Od 1608 r. ulica nosi nazwę Kleine Nonnengasse i jest używana równolegle ze starą, ale zmodyfikowaną nazwą Prüfenergasse ('~Egzaminatorska'), która zanika około 1700 r.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 66 i 69
Strona główna
Akademia Rzygaczy