Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Pułaskiego

Nazwa niemiecka:

Conzestraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Kazimierza Pułaskiego

Dzielnica:

BrzeĽno

Inne nazwy:

Friedrichstraße do 1924 roku

Uwagi:

Pierwotna nazwa ulicy została po 1924 roku zmieniona ku upamiętnieniu pruskiego urzędnika ministerialnego zaangażowanego w powstanie Technische Hochschule w Gdańsku. Obecnie ulica nosi imię Kazimierza Pułaskiego ( 1746 -1779), dowódcy powstańczego z czasów konfederacji barskiej i bohatera wojny o niepodległo¶ć Stanów Zjednoczonych Ameryki.

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 85
Strona główna
Akademia Rzygaczy